882
دریاچه ارومیه دارد به یک شوره‌زار ... اعتراض به بی‌توجهی ... دریاچه ارومیه در حال خشک شدن ...


441
... ها به خشک‌شدن دریاچه ارومیه. ... مشکل دریاچه ارومیه را به ... اند که اعتراض‌های ...


270
... اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه! ... است به جای اعتراض به شرایط دریاچه‌ی ارومیه ...


584
خبرگزاری هرانا – نیروهای ضد شورش و امنیتی در یورش به بازار سرپوشیده خیابان موسوم به امام ...


800
«امنیتی‌شدن منطقه» در پی اعتراض‌ها به خشک‌شدن دریاچه ... از روند خشک شدن دریاچه ارومیه ...


801
بازداشت جمعی در اعتراض به خشک‌شدن دریاچه ارومیه ... آذربایجانی در اعتراض به «بی‌توجهی ...


267
... اعتراض به رسیدگی نکردن دولت به وضعیت ناگوار دریاچه ارومیه ... روند خشک شدن دریاچه ...


621
... و تبریز در اعتراض به سیاست های ... در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ...


367
حرف‌هایش دو سه قسمت می‌شود؛ یکی به دریاچه ارومیه ... به حرف های شما اعتراض ... خشک شدن دریاچه ...


12
... شهریور ۱۳۹۰ در ارومیه و تبریز، شعارهای غیر سیاسی در رابطه با "نجات دریاچه ارومیه ... به حکم ...


266
... در اعتراض به وضعیت دریاچه ... دریاچه از جمله خشک شدن ... خشک شدن دریاچه ارومیه ...


228
8/28/2011 · Video embedded · اعتراض به خشک شدن دریاچه ... تظاهرات در ارومیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ...


910
اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، تبریز و ... در میدان آبرسان شهر تبریز و شهر ارومیه ...


885
... "http://img.youtube.com/vi/fUPKQuSzyD4/default.jpg","ow":120,"pt":"خشک شدن دریاچه ارومیه ... اعتراض به خشک شدن دریاچه ...


813
... روند خشک شدن دریاچه ارومیه، در ... دریاچه ارومیه به ... در اعتراض به ...


348
... از روند خشک شدن دریاچه ارومیه ... مشکل دریاچه ارومیه را به ... که اعتراض‌های ...


727
مبدل پینگلیش به ... ارومیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ... تبریز و ارومیه بعد از ...


104
... برای دفاع از دریاچه و در اعتراض به بیتفاوتی و ... اعتراضات به خشک شدن دریاچه ارومیه و ...