373
اعتراض به خشک شدن “دریاچه ... که در باره اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ، روز گذشته روی ...


88
اعتراض به نحوه ... هستیم که دریاچه ارومیه به سمت خشک شدن ... و دریاچه ارومیه همگی به هم ...


511
اعتراض به خشک شدن دریاچه ... تبدیل شدن ۶۰ درصد از دریاچه ارومیه به نمکزار ...


202
... ها به خشک‌شدن دریاچه ارومیه. ... مشکل دریاچه ارومیه را به ... اند که اعتراض‌های ...


204
«امنیتی‌شدن منطقه» در پی اعتراض‌ها به خشک‌شدن دریاچه ... از روند خشک شدن دریاچه ارومیه ...


701
تظاهرات مردم ارومیه و تبریز در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ... اعتراض به خشک شدن دریاچه ...


950
دریاچه ارومیه دارد به یک شوره‌زار ... اعتراض به بی‌توجهی ... دریاچه ارومیه در حال خشک شدن ...


532
یک فعال زیست محیطی محلی که با مسئله خشک شدن دریاچه ارومیه ... اعتراض به خشک شدن دریاچه ...


831
8/28/2011 · Video embedded · اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در ... ارومیه که در معرض خشک شدن قرار دارد، اعتراض ...


960
... اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه! ... است به جای اعتراض به شرایط دریاچه‌ی ارومیه ...


783
... شعارهایی علیه «بی توجهی» مقامات دولتی ایران به خشک شدن دریاچ ... ... بازگشت به منوی ...


987
... اعتراض به رسیدگی نکردن دولت به وضعیت ناگوار دریاچه ارومیه ... روند خشک شدن دریاچه ...


350
جمع‌آوری از ما، انتخاب از شما: کنسرت، پارتی، همایش، فیلم، تئاتر و اخبار


709
بازداشت جمعی در اعتراض به خشک‌شدن دریاچه ارومیه ... آذربایجانی در اعتراض به «بی‌توجهی ...


963
تظاهرات مردم ارومیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه (ویدئو)


415
... و تبریز در اعتراض به سیاست های ... در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ...


683
در اعتراض به خشک شدن ... در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه !!! در اعتراض به خشک شدن دریاچه ...


644
اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، تبریز و ... در میدان آبرسان شهر تبریز و شهر ارومیه ...


869
... یکی به دریاچه ارومیه اختصاص ... دریاچه ارومیه بیشتر خشک ... عاملی در خشک شدن دریاچه ...


475
مرا به یاد داشته ... "امنیتی‌شدن منطقه" در پی اعتراض‌ها به خشک‌شدن دریاچه ...