12
حق نشر عکس Image caption بسیاری از ناظران معتقدند که اعتراض مردمی به خشک شدن دریاچه ارومیه را شاید ...


591
رادیو فرانسه: نوشتۀ ناصر اعتمادی : یک مقام دولتی ایران نگرانی خود را از عواقب اجتماعی اعتراض ...


841
در اعتراض به خشک شدن دریاچه در فروردین ... انتقال آن می‌تواند به پر شدن دریاچه ارومیه کمک ...


854
۹۵درصد دریاچه ارومیه خشک شده، و تنها ۵درصد از بزرگترین دریاچه ایران باقی مانده است.


484
در تظاهرات پنجم شهریور ۱۳۹۰ در ارومیه و تبریز، شعارهای غیر سیاسی در رابطه با "نجات دریاچه ...


296
8/28/2011 · روز سوم شهریور ماه ۱۳۹۰، تماشاچیان بازی تراکتور و شهرداری در تبریز با سر دادن ...


438
گزارش‌ها حاکی است که جمعی از مردم تبریز ۱۵ خردادماه به مناسب روز جهانی محیط زیست با تجمع در ...


910
کارشناسان می‌گویند برای نجات دریاچه ارومیه همیاری بین‌المللی لازم هست در تظاهرات پنجم ...


785
گزارش های از ارومیه و تبریز حاکی است که دهها تن از مردم این دو شهر در اعتراض به خشک شدن ...


128
9/4/2011 · تصاویری از گردهم‌آیی مردم تبریز در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در شبکه اجتماعی ...


812
در تظاهرات پنجم شهریور ۱۳۹۰ در ارومیه و تبریز، شعارهای غیر سیاسی در رابطه با "نجات دریاچه ...


372
از دریچه دوربین شما از اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه تا بوسه در کپنهاگ. با یک دوربین ساده ...


13
... شده در ميتينگ اعتراض به خشک شدن درياچه اورميه ... به خشک شدن دریاچه ارومیه .


600
«مجروح شدن تعدادی از معترضان به خشک‌شدن دریاچه ارومیه ... شد در اعتراض به وضعیت دریاچه ...


392
... اعلامیه در اعتراض به خشک شدن دریاچه ... در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه توسط ...


920
پنجم شهریورماه، همین چند روز پیش، مردم آزاده ارومیه برای دفاع از دریاچه و در اعتراض به ...


26
یوتیوب؛ بازداشت معترضان به خشک شدن دریاچه ارومیه. یوتیوب؛ اعتراض هواداران محیط زیست در ...


210
خشک شدن دریاچه ارومیه و ... برگزار شد در اعتراض به وضعیت دریاچه ارومیه و ...


310
در ادامه اعتراض به روند خشک شدن دریاچه ارومیه، شماری از مردم در شهرهای ارومیه و تبریز روز ...


720
به گفته محققان کشور وضعیتی که امروزه در دریاچه "ارومیه ... به اعتراض ... خشک شدن دریاچه ...