394
اعتراض به خشک شدن “دریاچه ... که در باره اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ، روز گذشته روی ...


308
اعتراض به خشک شدن دریاچه ... تبدیل شدن ۶۰ درصد از دریاچه ارومیه به نمکزار ...


301
... ها به خشک‌شدن دریاچه ارومیه. ... مشکل دریاچه ارومیه را به ... اند که اعتراض‌های ...


629
جمع‌آوری از ما، انتخاب از شما: کنسرت، پارتی، همایش، فیلم، تئاتر و اخبار


450
... اعتراض به رسیدگی نکردن دولت به وضعیت ناگوار دریاچه ارومیه ... روند خشک شدن دریاچه ...


204
«امنیتی‌شدن منطقه» در پی اعتراض‌ها به خشک‌شدن دریاچه ... از روند خشک شدن دریاچه ارومیه ...


378
... های فراخوان اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ... اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه و دعوت ...


758
تظاهرات مردم ارومیه و تبریز در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ... اعتراض به خشک شدن دریاچه ...


683
در تظاهرات پنجم شهریور ۱۳۹۰ در ارومیه و تبریز، شعارهای غیر سیاسی در رابطه با "نجات دریاچه ...


974
... اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه! ... است به جای اعتراض به شرایط دریاچه‌ی ارومیه ...


885
... اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه! ... است به جای اعتراض به شرایط دریاچه‌ی ارومیه ...


535
8/28/2011 · Video embedded · اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه در ... ارومیه که در معرض خشک شدن قرار دارد، اعتراض ...


257
... شعارهایی علیه «بی توجهی» مقامات دولتی ایران به خشک شدن دریاچ ... ... بازگشت به منوی ...


635
بازداشت جمعی در اعتراض به خشک‌شدن دریاچه ارومیه ... آذربایجانی در اعتراض به «بی‌توجهی ...


58
اعتراض به وضعیت ... دریاچه ارومیه به اندازه ... زیست خشک شدن دریاچه اورمیه سبب ...


365
... از روند خشک شدن دریاچه ارومیه ... مشکل دریاچه ارومیه را به ... که اعتراض‌های ...


403
... و تبریز در اعتراض به سیاست های ... در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه ...


724
اعتراض به نحوه ... هستیم که دریاچه ارومیه به سمت خشک شدن ... و دریاچه ارومیه همگی به هم ...


109
دریاچه ارومیه دارد به یک شوره‌زار ... اعتراض به بی‌توجهی ... دریاچه ارومیه در حال خشک شدن ...


412
اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه، تبریز و ... در میدان آبرسان شهر تبریز و شهر ارومیه ...