972
اسامی فیلم‌های ... ملی» و «جایزه شهید آوینی اعلام ... و «جایزه شهید آوینی اعلام شد. ...


780
اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» جشنواره سینماحقیقت اعلام شد


583
اسامی فیلم های منتخب بخش جایزه بین المللی «شهید آوینی» نهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم ...


651
اسامی فیلم های نامزد ... و «جایزه شهید آوینی اعلام شد. ... ملی» و «جایزه شهید آوینی اعلام ...


213
اسامی فیلم‌های ... ملی» و «جایزه شهید آوینی اعلام ... و «جایزه شهید آوینی اعلام شد. ...


870
مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی اعلام کرد: «جایزه شهید آوینی» که ویژهٔ نمایش و قدردانی از ...


905
... جایزه شهید آوینی را داوری خواهند کرد.اسامی داوران هفتمین دوره «جایزه شهید آوینی» اعلام ...


419
اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» جشنواره سینماحقیقت اعلام شد. ... بین‌المللی ...


793
سوره سینما-اسامی داوران هفتمین دوره «جایزه شهید آوینی» جشنواره سینماحقیقت اعلام شد-اسامی ...


875
اسامی فیلم های بخش «مسابقه ملی» دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت ...


171
اسامی فیلم‌های بخش «جایزه شهید آوینی» جشنواره سینماحقیقت اعلام شد. ... بین‌المللی ...


790
اسامی فیلم‌های ... ملی» و «جایزه شهید آوینی» اعلام ... و «جایزه شهید آوینی» اعلام شد. ...


911
سوره سینما-اسامی داوران هفتمین دوره «جایزه شهید آوینی» جشنواره سینماحقیقت اعلام شد-اسامی ...


483
اسامی فیلم های بخش «مسابقه ملی» دهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت ...


704
اسامی هیات داوران هفتمین دوره جایزه شهید آوینی که به عنوان بخش ویژه‌ جشنواره بین‌المللی ...


488
اسامی آثار بخش «جایزه شهید آوینی» جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد ... بین‌المللی ...


440
اسامی داوران هفتمین دوره «جایزه شهید آوینی» اعلام شد اسامی هیات داوران هفتمین دوره «جایزه ...


189
اسامی کاندیداهای دریافت جایزه 2 بخش «شهید آوینی» و «مسابقه ملی» هشتمین دوره جشنواره بین ...


808
اسامی فیلم‌های بخش «مسابقه ملی» دهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران ...


731
نامزدهای دریافت جایزه جشنواره «سینماحقیقت» اعلام شد. اسامی فیلم‌های نامزد دریافت جایزه از ...