360
دکتر محمود احمدی نژاد صبح ... تلفن همراهم زنگ خورد و از ... بازخوانی نهضت زمینه ساز ظهور ...


875
به نظر می رسد این ظهور جدید احمدی نژادی ها را باید در ... اما چرا جمنا احمدی نژاد و یاران را ...


376
احمدی نژاد: ظهور نزدیک است شنبه 16 خرداد 1394 ساعت 09:49 ... (از جمله عراقچی و بعیدی‌نژاد) ...


77
رئیس جمهور سابق کشورمان گفت: آمریکا در حال نابودی است، تمام بنیان 400 ساله حکومت وی فرو ریخت و ...


421
احمدی نژاد به خوبی می داند نه خودش و نه نماینده اش شانسی برای حضور در انتخابات 29 اردیبهشت را ...


651
جریان احمدی نژاد می‌خواهند به مردم القا کنند که ظهور نزدیک است و باید برای جنگ با دشمن حضرت ...


255
عجایب مربوط به احمدی‌نژاد و دولتش هر روز فربه‌و ... همه ما نشانه‌های ظهور را خوانده‌ایم ...


818
سیاست ظهور و سقوط احمدی‌نژاد، رئیس جمهور مطیع و محبوب خامنه‌ای. در انتخابات ریاست جمهوری ...


732
... احمدی‌نژاد در زمان ظهور باز خواهد گشت ,تی ... کليپ مذهبي و مرثيه [0] کليپ تصويري [0]


655
محمود احمدی‌نژاد ... است و وعده‌ی دیدار را نگاه کن و احادیث صاحب این روز در باره‌ی ظهور و ...


475
پرسش‌های مکرر و خنده‌های مکرر در شب تقدیر از احمدی‌نژاد محمود احمدی‌نژاد: امام زمان تا 4 ...


760
شگرد انجمن حجتیه و احمدی نژاد که پیرو ان ... ممکن است هر فردی از این نوع تفکر ناگهان ظهور و ...


258
... 400 ساله حکومت وی فرو ریخت و به‌زودی شاهد ظهور ... احمدی‌نژاد جمعه شب در مراسم ...


17
شب گذشته طی مراسمی با حضور تعدادی از نمازگزاران و ... ظهور می‌کند. شب ... احمدی‌نژاد ...


557
مثل اینکه این آقا می خواهد نام امام زمان عج را خفیف کند و ظهور را به ... نژاد و احمدی ...


943
اخبار اخبار سیاسی و اجتماعیاحمدی‌نژادِ سوم ظهور کرده/تلاش برای برهم‌زدن بازی انتخابات؟


37
سخنرانی های آخر الزمانی احمدی نژاددیدار احمدی نژاد با رابط امام زمان,استقبال از احمدی نژاد ...


986
از یک جهت با حضور احمدی‌نژاد و نقد دولت مستقر پایگاه اجتماعی اعتراض علیه روحانی را تثبیت و ...


32
محمود احمدی نژاد گفت: شیاطین حاضر در جهان متوقف کننده پیشرفت و رشد علمی ملت‌ها هستند، آنان ...