820
تست مهار آنزیم ... برای این منظور ابتدا محلول استوک استاندارد مالون دی آلدئید با غلظت ...


911
مالون دی آلدهید: نشانه بیماری، عامل بیماری سلولهای بدن همواره در معرض مواد اکسید کننده ی ...


145
کیت سنجش مالون دی آلدهید محصول شرکت ZellBio. زمینه ی تحقیقاتی: اکسیداسیون چربی ها. کاتالوگ ...


803
مالون دی آلدهید: نشانه بیماری، عامل بیماری ... اهمیت زیستی آنزیم سوپراکسید دیسموتاز ...


867
هدف از این مطالعه، بررسی اثر مکمل بهارنارنج برفعالیت آنزیم های ... مالون دی آلدهید ...


738
نتایج نشان داد که روند تغییرات غلظت پراکسید‌هیدروژن، مالون‌دی‌آلدهید و ... آنزیم‌های ...


767
بررسی تأثیر تنش شوری بر رشد رویشی، فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانت و غلظت مالون دی آلدهید ...


997
کمترین فعالیت آنزیم آلفاآمیلاز سوروف در عصاره 75 ... ( و بیشترین میزان غلظت مالون دی آلدهید ) ...


495
همچنین سطوح مالون‌دی‌آلدهید، اوره و ... به کاهش فعالیت آنزیم‌های اکسیدانی و ...


881
مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...


447
مشاوره رایگان 09123600694،انجام پایان نامه، مشاوره پروپوزال، چاپ مقاله،ارشد و دکتری، گروه ...


479
آنزیم های آنتی ... مالون دی¬آلدهید (3) مولفه¬های لیپیدی سرم و زرده تخم¬مرغ (1) پروفیل اسید ...


207
... آنزیم های آنتی اکسیدانت و فعالیت آنزیم ساکاروز یولاف وحشی شد، اما غلظت مالون دی آلدهید ...


556
مقالات حاوی کلیدواژه "مالون دی الدهید". کلیدواژه های هم استفاده:پرولین, اللوپاتی, استرس ...


199
مقاله گلوتاتیون، کاتالاز و مالون دی آلدهید در بیماران - تالاسمی ... کاتالاز آنزیم ...


154
تنش خشکی سبب کاهش rwc و افزایش mda و فعالیت آنزیم­های ... محتوای مالون­دی­آلدهید در این ...


532
شرکت پادگین طب - مالون دی آلدهید: نشانه بیماری، عامل بیماری (کمپانی زلبیو آلمان) - مرکز ...


519
اثر تنش شوری بر فعالیت آنزیم آلفا آمیلاز ... جوانه‎زنی، غلظت مالون دی‎آلدهید و نشت پذیری ...


316
مقدار مالون دی آلدهید ... آنزیم آسکوربات پراکسیداز مهم ترین پراکسیداز در رفع سمیت h2o2 هم در ...


442
تاثیر افزودن آسکوربیک اسید بر کیفیت اسپرم، پراکسیداسیون لیپید و سطح فعالیت آنزیم‌های آنتی ...