812
... شد آمار زنان ... مرکز آمار ایران از ... نفر و تعداد مردان مجرد 9 ...


106
افزایش آمار زنان ... به ایدز در ایران ... اند که 84 درصد مردان و 16 درصد را زنان ...


740
درگاه ملی آمار، عنوان پرتال سازمانی مرکز آمار ایران است ... و خدمات مرکز آمار ایران ...


641
چند درصد از زنان و مردان ایرانی مجرد هستند بررسی جدول های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران ...


635
آمار بسیار تکان دهنده از وضعیت زنان خیابانی در ایران در ... با مردان ... از زنان و ...


961
... نشاط تاکید کرد و گفت: آمار افسردگی در ... زنان دو برابر مردان ... و تولید "ایران ...


978
آمار تکان دهنده از آزارواذیت زنان، مردان و ... بر اساس همین آمار میانگین ... ملت ایران و ان ...


802
به گزارش تحلیل ایران ، دکتر ... در زنان بخاطر طول ... کرد و گفت: آمار افسردگی ...


322
... نسبت مردان به زنان در ایران از ۱ ... آمار مرکز آمار ایران در ... زنان و مردان در ...


867
آمار افسردگی در زنان ... میزان افسردگی در زنان بخاطر طول عمر ... مرگ و میر در مردان ...


278
... نشاط تاکید کرد و گفت: آمار افسردگی در ... زنان دو برابر مردان ... و تولید "ایران ...


18
آمار افسردگی در زنان ... میزان افسردگی در زنان بخاطر طول عمر ... مرگ و میر در مردان ...


254
زنان خیانت کار ایران افزایش آمار زنان خیانت ... عدم آگاهی مردان از این امر و درجا زدن ...


234
مناسبت ها ی ایران و ... آمار تکان دهنده از تجاوز به زنان، مردان و ... بر اساس همین آمار ...


958
طبق آمار یک سازمان ... آمار تکان دهنده از تجاوز به زنان، مردان و ... طراحی و تولید: ایران ...


840
آمار افسردگی در زنان ایرانی بالاتر از مردان ... دلاری روابط تجاری ایران و ویتنام ...


325
کشته شدن یک مامور پلیس در حمله مردان ... مرز ایران و ... پرفروش آمار افسردگی در زنان ...


8
شهرهایی که دارای بیشترین آمار ازدواج زنان و مردان با ... ندارم و باید از ایران خارج ...


452
... ایران چقدر است؟ ... و گفت: آمار افسردگی در خانم ها ۱۶ درصد و آقایان ۱۰.۵ درصد است که البته ...


289
خصوصیات زنان و مردان; ... آمار افسردگی زنان ایرانی ... تمامی حقوق مادی و معنوی آکا ایران ...