429
آلیاژهای آلومینیوم آلیاژهایی با خاصیت فلزی هستند که معمولاً شامل ۹۰–۹۶٪ آلومینیوم بوده و ...


520
به شما در خرید بهترین دوچرخه از انواع قیمت، مدل ها و برند های دوچرخه مشاوره می دهیم در بانی ...


985
عرضه لوازم خانگی جهیزیه ظروف آشپزخانه پنکه بخاری آون تستر بخارشو سماور دستگاه تصفیه آب ...


306
مدل سازی در مهندسی (jme) ... تقریب مقادیر ویژه ورق با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی


269
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2


827
Aluminium or aluminum is a chemical element with symbol Al and atomic number 13. It is a silvery-white, soft, nonmagnetic, ductile metal in the boron group.


900
Aluminium or aluminum is a chemical element with symbol Al and atomic number 13. It is a silvery-white, soft, nonmagnetic, ductile metal in the boron group.