47
بیلت آلومینیوم استاندارد و دی سی ایرانی و خارجی با آلیاژ های مختلف 6061 و 6063 توسط تولید ...


114
آلیاژهای آلومینیوم آلیاژهایی با خاصیت فلزی هستند که معمولاً شامل ۹۰–۹۶٪ آلومینیوم بوده و ...


561
Designations and nomenclature for aluminium and its alloys are described in this article. Also covered are designations for various stages of heat treatment and work ...


740
به شما در خرید بهترین اسكوتر از انواع قیمت، مدل ها و برند های اسكوتر مشاوره می دهیم در بانی ...


310
مدل سازی در مهندسی (jme) ... بررسی انتقال حرارت در فوم‌های فلزی در حضور جابجایی اجباری و تشعشع ...


796
دوچرخه ها و دوچرخه کوهستان: معمولا ما به دوچرخه هایی که فرمانی صاف ، تنه و چرخی کلفت دارند ...


844
دانلود متن کامل مقالات در رشته های مختلف بصورت رایگان از دانشگاه فردوسی مشهد2


522
Aluminium or aluminum is a chemical element with symbol Al and atomic number 13. It is a silvery-white, soft, nonmagnetic, ductile metal in the boron group.